Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Rodzicielska Biblioteczka Laicka

Etyczne quo vadis

Etyczne quo vadis

W związku z kilkoma interesującymi mailami od kilku obeznanych osób, którym DZIĘKUJĘ, uzupełniam tekst w punkcie 3, 29 i 31 (w pdf i na dole kolorem zielonym). Każda dalsza uwaga jest weryfikowana i będę dopisywała po kolei, w razie potrzeby.

Quo vadis, czyli jak dojsć na lekcje etyki?

Na prosbę sporej liczby Rodziców, oraz w odpowiedzi na niezliczone, a powtarzające się wciąż pytania (patrz grupa fb "Nasze dzieci nie chodzą na religię") powstał ten etyczny faq/vademcum, czy, zgodnie z moim skojarzeniem "quo vadis" czyli drogowskaz, jak dojsc na lekcje etyki.

Napisany po przeanalizowaniu Waszych problemów oraz odpowiedzi na nie w aktach prawnych MEN, po konsultacji z takimi autorytetami etyki w Polsce jak portal "Etyka w Szkole" i jej Twórca Andrzej Wendrychowicz, po rozgryzieniu rozmaitych kruczków i sprawdzeniu rzeczywistosci z Rodzicami i Nauczycielami.

Mam nadzieję, iż tekst mój bardziej jest "zjadliwy" niż wykładnie MEN'u i że zawiera w miarę wszystkie najważniejsze pytania i odpowiedzi. W komentarzach, można, rzecz jasna, zamieszczać następne, każda sugestia i osobista historia mile widziana!

Dziękuję Oldze za pomysł. Oldze, Kindze, Małogsi, Sylwii, Monice, Karolinie, Andrzejowi, Markowi, Krystianowi za współpracę (jesli kogos pominęłam, przepraszam! pamięć może być zawodna) oraz Dorocie Klewickiej za przefajny obrazek! Podpowiedź : można go wykorzystać jako kolorowankę na lekcji etyki, albo w domku.

"Etyczne quo vadis" także do sciągnięcia pod spodem w pliku .pdf (lepsza jakosć tekstu niż na blogu) i pokazywania innym rodzicom w szkole :-)

Quo vadis? Czyli jak dojść na lekcje etyki?
1. Czy Uczeń/ Rodzic musi wybrać między lekcjami etyki, a religii ?
NIE. Można uczestniczyć w:
- jedynie etyce,
- jedynie religii,
- etyce i religii,
- w żadnym z tych przedmiotów.
2. Czy należy pisać oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na katechezę?
NIE, chyba, że rezygnuje się z niej w trakcie roku szkolnego. Patrz punkt 11
3. Ilu musi zebrać się chętnych, aby szkoła zobowiązana była zapewnić lekcje etyki?
 Wystarcz 1 (jeden) uczeń na całą szkołę.
 Jeśli jest ich 7 (siedmiu) na całą szkołę, dyrekcja ma obowiązek zorganizować lekcje etyki w budynku swojej placówki.
 Jeśli jest ich mniej niż 7, dyrekcja musi zgłosić ich chęć udziału w lekcjach etyki do gminnego wydziału edukacji, który mają obowiązek zorganizować międzyszkolne zajęcia z etyki w jednej z podlegających im placówek.
 Jeśli chętny jest tylko 1, uczeń w całej gminie „wskazane aby zajęcia z etyki odbywały się w szkole, w której uczeń ten spełnia obowiązek szkolny” (Informacja MEN w sprawie zasad organizowania nauki religii i etyki w roku szkolnym 2014/2015)
4. Komu zgłosić chęć uczestnictwa i oddać oświadczenie ?
Dyrektorowi.
5. Co się dzieje, jeśli rodzice/ uczeń nie napiszą oświadczenia o uczestnictwie w etyce lub/i religii?
Prawnie biorąc, oznacza to, że uczeń nie będzie chodzić na żadne z tych zajęć.
6. Jak zredagować oświadczenie o uczęszczaniu na etykę ?
Wzór oświadczenia o chęci uczestnictwa w lekcjach etyki:
„Na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii/etyki w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U.
Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) wyrażam życzenie uczestniczenia (mojego syna/córki pozostającego pod moją opieką imię i nazwisko ucznia ) w lekcjach etyki” Czytelny podpis ucznia/rodzica.
7. Czy oświadczenie należy ponawiać każdego roku?
Teoretycznie nie musi się tego robić („oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym” rozporządzenie MEN z 25.03.2014), w praktyce należy zadbać o to, aby było składane co roku (najlepiej pod koniec poprzedniego roku szkolnego).
8. Od jakiego wieku uczeń może napisać oświadczenie sam?
Od pełnoletności.
9. Kiedy oddać oświadczenie dyrektorowi?
 Najlepiej w czerwcu poprzedniego roku szkolnego (co pozwala dyrekcji przewidzieć ilość osób do zatrudnienia i ułożenie planu, które ma miejsce w sierpniu), istnieją wówczas większe szanse, że etyka zacznie się od początku nowego roku szkolnego i będzie się odbywać na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych.
 Zaraz na początku września nowego roku szkolnego.
10. Czy można zgłosić się na lekcje etyki / religii w czasie roku szkolnego?
TAK. Zorganizowanie ich przebiega wówczas w ten sam sposób, co na początku roku szkolnego.
11. Czy można zrezygnować z uczęszczania na etykę/ religię podczas roku szkolnego ?
TAK, należy wówczas złożyć takie oświadczenie dyrektorowi. Wzór oświadczenia:
„Na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii/etyki w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) rezygnuję z uczestnictwa (mojego syna/córki pozostającego pod moją opieką imię i nazwisko ucznia ) w lekcjach religii / etyki ” Czytelny podpis ucznia/rodzica.
12. Do kogo zgłosić się, jeśli lekcje etyki nie zostały zorganizowane, pomimo złogszeń?
Najpierw do dyrektora szkoły, następnie do gminnego wydziału edukacji.
13. Czy zajęcia z etyki mogą być mieszane wiekowo?
TAK, mogą być to uczniowie w różnym wieku z całego etapu edukacyjnego (klasy I-III, IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
14. Czy etyka/ religia mogą znajdować się w środku planu lekcyjnego?
Mogą. Zalecenie mówi, że lepiej, aby znajdowały się na pierwszych lub ostatnich lekcjach i nie kolidowały ze sobą, gdyż dziecko ma prawo uczęszczać na oba te przedmioty.
15. Czy etyka/religia mogą być tak wpisane w plan lekcji, że uczeń musi na nie czekać na świetlicy?
Tak. Szkoła musi jednak zapewnić opiekę uczniowi, czekającemu na swój przedmiot.
16. Co dzieje się z uczniem, który nie uczęszcza na religię/ etykę, znajdującą się w środku planu lekcyjnego?
Szkoła musi zapewnić mu opiekę.
17. Ile może / musi być godzin religii/etyki tygodniowo?
Bez względu na wiek 2 zajęcia tygodniowo z religii i ilość lekcji religii zmniejszyć może jedynie biskup. Ilość lekcji etyki określa… dyrektor! (rozp.men 2014) Co oznacza, że można negocjować z nim więcej niż jedną tygodniowo, a nie zgadzać się na to od razu.
18. Czy ocena z etyki/ religii pojawia się na świadectwie?
TAK
19. W jaki sposób zapisuje się ocenę z etyki/ religii na świadectwie?
Nie może z niej wynikać, czy uczeń chodził na religię, czy na etykę.
Nie można, więc skreślać lub podkreślać jednego z przedmiotów, chodzi o to, aby nie było widać, który z nich uczeń wybrał.
20. Jak wygląda ocena z etyki/ religii jeśli uczeń uczęszczał na oba?
Wpisuje się wówczas ocenę wyższą.

UWAGA!  Od tego2015/2016 roku szkolnego, zarządzeniem MEN z 18.06.2015, do sredniej całociowej liczy się, w przypadku uczęszczania na uba, usredniona ocena z etyki i religii! Natomiast na swiadectwie, jak na razie pozostaje wyższa.
21. Jak wygląda ocena z etyki/ religii w klasach I-III?
W związku z jej „anonimowością” ze zwyczajowej w tych klasach oceny opisowej nie może wynikać, na który przedmiot dziecko chodziło, lub stawia się ocenę w skali 1-6.
22. Czy ocena z etyki/ religii liczy się do średniej?
TAK
23. Czy ocena z etyki/ religii ma wpływ na promocję do następnej klasy?
NIE
24. Co dzieje się z oceną pod koniec roku, jeśli uczeń zrezygnował z uczęszczania na religię/ etykę w ciągu roku szkolnego?
Decyduje wówczas rodzic (lub pełnoletni uczeń), czy ma ona figurować na świadectwie, czy nie. Jeśli zrezygnował z religii, a zaczął chodzić na etykę (lub odwrotnie) wpisana zostanie ocena z aktualnie wybranego przedmiotu.
-------------------------------------------------------------
25. Kto może uczyć etyki w szkole podstawowej, kto w gimnazjum, w średniej?
 W klasach I- III może to być wychowawca
 W szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, każdy nauczyciel, który albo ukończył studia wyższe na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem (np. etyka, filozofia) + przygotowanie pedagogiczne,
 W podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, każdy nauczyciel, który w programie studiów miał filozofie lub etykę + plus przygotowanie pedagogiczne.
26. Czy etyki może uczyć ksiądz/ siostra zakonna / katecheta?
Może, jeśli spełnia warunki z punktu 25.
27. W czyjej gestii pozostaje decyzja, kto w szkole będzie uczył etyki/ religii?
Nauczyciela etyki wyznacza dyrektor (na podstawie przedstawionego przezeń programu), nauczyciela religii wyłącznie wyższa instancja danego kościoła.
28. Jak wygląda organizacja zajęć z etyki/ religii w przedszkolu?
Rozporządzenie MEN z 1992 i z 25.03. 2014 nie przewiduje istnienia etyki w przedszkolach (jedynie religii)! Paragraf 1, punkt 1 i 2)
29. Czy istnieją oficjalne podręczniki do etyki?
Podręczników do etyki jest na rynku wiele, niektóre napisane przez katolickich myślicieli. Zatwierdzone przez MEN istnieją do nowej podstawy programowej
 podręcznik prof. Środy „Etyka dla myślących” dla liceów.
Podręcznik autorów Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski „Etyka. Podręcznik. Odkrywamy na nowo”
 Dla podstawówek i gimnazjów nie ma żadnego zatwierdzonego przez MEN podręcznika do nowej podstawy programowej
30. Gdzie znaleźć pomoce naukowe i scenariusze lekcji etyki?
http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-
31. Jaki jest oficjalny program lekcji etyki?
Podstawa programowa w zakresie etyki:
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4h.pdf
32. Na jakiej podstawie dyrektor zatwierdza program nauczyciela?
Na podstawie własnej opinii o nim, którą powinien skonsultować z radą pedagogiczną.
33. Gdzie znaleźć odpowiednie akty prawne, stanowiące o organizacji lekcji etyki/ religii?
http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/akty-prawne-
_________________________________________________________
34. Lista polskich szkół z etyką na rok szkolny 2014/2015
http://www.etykawszkole.pl/projekty/szkoy-z-etyka
35. Użyteczne łącza?
www.etykawszkole.pl
http://rownoscwszkole.pl/?dz=porady
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/03/rozporzadzenie_-_podpisane_25_03_2014.pdf
http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/akty-prawne-
http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/akty-prawne-/375-informacja-men-w-sprawie-zasad-organizowania-nauki-religii-i-etyki-w-roku-szkolnym-20142015
Spostrzeżenia rodzicielskie/ nauczycielskie:
1. Karolina Pieprzak:
Dobrze by było mieć dostęp do informacji, czy wyznaczony nauczyciel uczy gdzie indziej religii oraz czy po pozyskaniu takiej informacji można wnioskować o zmianę. Nawet jeśli, prawnie, katecheta może uczyć etyki.
Na etykę uczęszczają zarówno dzieci niechodzące na religię, jak i chodzące. W związku z tym, w obu przypadkach propozycja programowa tego przedmiotu nie powinna być zbieżna (nawet poprzez osobę nauczającą).
Nawet jeśli rodzic nie może wpłynąć na zmianę nauczyciela to dostaje prawdziwy obraz sytuacji i może dzięki temu podjąć decyzję "wobec tego dziękuję, nie skorzystam".
2. MEN na temat nieobecności lekcji etyki w przedszkolu w odpowiedzi na list Marka Bakalarczuka
http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/akty-prawne-/384-wykadnia-men-nt-roli-religiietyki-w-przedszkolach-i-szkoach
3. Co do kwalifikacji nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych, rozporządzenie MEN pozostaje niejasne, albowiem najpierw mówi o tym, że można zatrudnić w szkołach ponadgimnazjalnych nauczycieli, którzy mają za sobą jedynie zajęcia z filozofii lub etyki, dalej zaś „Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może również prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.” Ponieważ, jak pisze Krystian Karcz, nauczyciel etyki z Poznania „podstawa programowa do szkoły ponadgimnazjalnej w sposób bardzo bezpośredni domaga się szczegółowej wiedzy z zakresu filozofii […] zgodnie z przepisami prawa [nauczyciel] powinien mieć odpowiednie przygotowanie w postaci studiów dedykowanych nauczaniu filozofii/etyki. A co za tym idzie, rodzice mogą się tego od dyrekcji domagać.
 

Pytania i odpowiedzi, dotyczące organizacji zajęć z etyki w polskich szkołach publicznych

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
C
Otrzymujemy sporo próśb o pomoc w kwestii możliwości zorganizowania etyki w przedszkolu. Zapytujecie nas, jaki tok działań należy podjąć, by zapewnić sobie powodzenie. Daleko nam jeszcze do ról ekspertów w tej dziedzinie, ale postanowiliśmy zamieścić trochę najważniejszych rzeczy w pigułce:
1. Pamiętaj, że nie ma przepisu prawa, który obliguje dyrekcję przedszkola do wprowadzenia etyki, ponieważ, w założeniu, etyka jest wpisana w cały program nauczania przedszkolaka. Odrębne lekcje etyki mogą się w przedszkolu odbywać jako zajęcia nieobowiązkowe, ale musi na to wyrazić zgodę dyrekcja placówki, oraz organ nadrzędny (np. Burmistrz).

http://www.czarnymwczarne.pl/index.php/component/k2/item/104-jak-zorganizowac-etyke-w-przedszkolu
Répondre